Årsmöte SD Lomma 2016 | Sverigedemokraterna i Lomma

Årsmöte SD Lomma 2016

Styrelsen SD Lomma 2016

Vid årsmötet 2016-02-17, samt efterföljande konstituerande styrelsemöte, valdes följande styrelse att leda kommunföreningens verksamhet 2016-2017.

Åsa P. Wittenfelt, Ordförande

Per Jerlenäs, Vice ordförande

Jimmy Ringström, Ledamot samt sekreterare

Björn Almqvist, Ledamot samt kassör

Tommy Nilsson, Ledamot

Billy Hansson Premate, Suppleant

Lars Larsson, Suppleant

 

Till revisorer valdes:

Richard Åhman- Persson

Helene Torhuag

Rashida Nord Atac, Suppleant

 

Till valberedning valdes:

Eva Bergqvist

Christoffer Jönsson

Ulrika Moe