Initiativärende till Kommunstyrelsen 191002 | Sverigedemokraterna i Lomma

Initiativärende till Kommunstyrelsen 191002

Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in ett initiativärende den 2019-10-02 till Kommunstyrelsen angående ”Förslag om att ge de politiska gruppledarna insyn i varje nämnd.”

 

Initiativärende Kommunstyrelsen 191002
Förslag om att ge de politiska gruppledarna insyn i varje nämnd.

Parti politiska gruppledarens roll är att leda och fördela det politiska arbetet för de förtroendevalda i kommunfullmäktige samt arbetet i nämnderna. För att kunna leda partiets representanter i de olika nämnderna behöver gruppledaren få del i den information och handlingar som berör de olika nämnderna.

I dagsläget får tyvärr inte gruppledarna ta del av den information via kommunen som vardera nämndsammankallande skickar ut. Det försvårar gruppledarens arbetsuppgift gällande att leda sina politiska representanter i de politiska beslut som fattas i nämnderna.

Som gruppledare bör man rimligen kunna hjälpa och stöta sina representanter i vardera nämnd. Vilket blir väldigt svårt om ingen tillgång till handlingarna ges gruppledaren!

 

Med hänvisning till ovan anförda yrkar Sverigedemokraterna på:

  • Att Kommunstyrelsen beslutar att varje partipolitisk gruppledare får via netpublicator tillgång till handlingarna för varje nämnd. Dock inte de handlingar som skyddas av sekretess.

 

 

För Sverigedemokraterna Lomma.

Jimmy Ringström (SD)

 

 

Läs initiativärendet i PDF här.