Initiativärende till socialnämnden om att bilda en integrationsplanering grupp | Sverigedemokraterna i Lomma

Initiativärende till socialnämnden om att bilda en integrationsplanering grupp

Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in ett initiativärende den 2019-03-12 till socialnämnden angående bildande av en ” integrationsplanerings grupp”.
Initiativärendet klubbades igenom på socialnämnds sammanträdet den 7 maj 2019.

 

Initiativärende till Socialnämnden.
Förslag om att socialnämnden skall bilda en ”integrationsplanerings grupp”

Bakgrund till förslaget: Det krävs inget geni för att förstå att invandring och integration kommer bli en väldigt stor utmaning för Lomma kommun i framtiden. När även våra egna tjänstemän varnar socialnämndens ledamöter för att integrationen snart kommer gå om äldrevården som kommunens största problem om ingenting görs, gör det ännu mer brådskande att komma med en bra lösning så snabbt som möjligt. Efter Moderaternas skrämmande erkännande i fullmäktige att det tydligen inte finns någon långsiktig integrationsplan överhuvudtaget, gör det ännu mer brådskande att någon måste ta ansvaret. Att inte ha någon plan hade möjligtvis funkat om detta bara vore ett temporärt problem. Tyvärr är detta problem mycket större än så och det krävs därför en långsiktig och hållbar plan på hur detta skall lösas. Minst 10-15 år in i framtiden till att börja med.

Oavsett partitillhörighet är det uppenbart att Moderaternas beslut om fastighetsförvärven skedde av ren desperation, vilket är förståeligt när där inte finns någon långsiktig plan. Vi politiker har ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. Att förebygga små problem innan de blir för stora är ett perfekt exempel på effektiv hantering av skattepengar.

Detta är ett ämne som helt ignorerats av Lommas politiker och som tyvärr fortfarande ignoreras. En del av anledningen kan givetvis bero på andra problem som uppstått i kommen som äldrevården, för snabb tillväxt som lett till brist på skol och förskoleplatser exempelvis. Självklart är dessa problem allvarliga, men just misslyckad integration är en sådan allvarlig sak som får både, sjukvård, skola och tryggheten att totalt fallera om den inte hanteras på rätt sätt. Därför anser vi nu att det behövs en grupp politiker som sätter sig ner och helt enkelt tänker efter och diskuterar hur detta problem skall lösas i lugn och ro utan att bli distraherade av andra problem.

Förslag: Jag vill väcka ett ärende om att socialnämnden bildar en extra temporär intern grupp, exempel på namn kan vara ”integrationsplanerings gruppen” som skall ha regelbundna möten. Varje parti med en ordinarie ledamots plats i socialnämnden skall ha var sin plats i denna grupp. Syftet är att denna grupp skall ta fram flera olika långsiktiga förslag på hur integrationen ska lösas på ett så effektivt sätt som möjligt. Gruppen skall även ha i uppgift att ta fram ungefärliga kostnader för de olika förslagen. Därefter lämnas de olika förslagen vidare till socialnämnden som i sin tur tar ställning till vilket förslag man anser vara bäst och där nämnden även vidareutvecklar de valda förslagen ytterligare.

 

Oscar Sedira (SD), Ledamot i socialnämnden

 

Läs initiativärendet i PDF här.