Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun | Sverigedemokraterna i Lomma

Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun

Jimmy Ringström (SD) interpellera om bosättningslagen gällande Lomma kommun inför kommunstyrelsens förslag av nyförvarvet av ”Borgeby gårdshotell” för 16,5 miljoner, för placering av de nyanlända.
Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).
Men blev omdirigerad till socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M).

 

Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun.
Till kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).

Interpellation ställs med anledning av att kommunsstyrelsen har gått ut med att Lomma kommun skall förvärva
fastigheten” Gårdshotellet i Borgeby”, för 16;5 miljoner kronor där man avser att placera ca 40 individer från den
kvot nyanlända som Lomma kommun blir tilldelade i enlighet med den gällande bosättningslagen som trädde i
kraft för ett par år sen.

Integration är en viktig faktor för att våra nyanlända skall komma in i det svenska samhället. Dock så måste där
finnas långsiktiga och hållbara lösningar men framförallt en ekonomisk hållbarhet. För att vi Sverigedemokrater
skall kunna ta ställning till detta förslag behöver vi först få ett antal frågor besvarade.

I snitt har Lomma kommun tagit emot ca 100 nyanlända varje år sedan bosättningslagen trädde i kraft. Enligt
bosättningslagen så baseras kvoten på hur stort antal kommuninvånare man har i kommunen.
Arbetsmarknadsmöjligheter, så som antal arbeten kommunen kan erbjuda, samt hur många man tagit mot tidigare.
Den baseras inte så som namnet säger på antal bosättningar kommunerna kan erbjuda…….

Läs hela interpellationen här.

Läs det skriftliga svaret till interpellationen här.