Interpellationer och frågor | Sverigedemokraterna i Lomma

Interpellationer och frågor

Interpellationer & frågor

Här är våra interpellationer & frågor som vi ställt i kommunfullmäktige.