Kommunstyrelsesammanträde 2019-08-21 | Sverigedemokraterna i Lomma

Kommunstyrelsesammanträde 2019-08-21

På kommunstyrelsesammanträdet den 21 augusti 2019,  togs Sverigedemokraterna Lommas motion ”Tillstånd för passivt insamlande av pengar” upp på dagordningen. Tyvärr fick inte motionen gehör av något av de andra partierna. Endast Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen.

Då vår motion föll i kommunstyrelsen reserverade Sverigedemokraterna sig mot beslut.

 

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-21
Ärende: 11

Motion angående reglering av s.k. passiv insamling av pengar.

Då det framkommit i media att kriminella organisationer utnyttjar utsatta människor i nöd genom att lura dem till Sverige från andra EU länder för att sedan utsätta dem för hot/ misshandel och prostitution, samt för att passivt insamla pengar till dessa organisationer. Därför anser vi att kommunen skall med alla medel förhindra att sådan kriminellverksamhet skall kunna bedrivas.

Att det inte finns ett stort problem med passiv insamling av pengar i vår kommun idag innebär inte att det inte kan uppstå i framtiden. När allt fler kommuner inför tiggeriförbud krymper den geografiska kartan vart dessa människor i nöd kan vara. Vilket ökar risken att det kan uppstå stora problem i vår kommun. Det är vår uppgift som politiker att försöka förutse vilka problem som kan uppstå och göra allt i vår makt för att förhindra de genom att försöka ligga ett steg före.

Med vår motion angående tillstånd för passivt insamlande av pengar så minimerar vi denna risk. Genom att införa ett tillståndskrav för passiv insamling motverkar vi de kriminella organisationerna och genom ett gott samarbete mellan socialtjänsten och polisen som utfärdar tillståndet, får socialtjänsten snabbt den information de behöver och kan därefter agera snabbare för att hjälpa dessa människor i nöd.

Att människor 2019, med den socialtjänstlag Sverige har, ska behöva tigga pengar på gator och torg i Sverige för sin överlevnad är inte värdigt.

Sverigedemokraterna yrkar avslag till förslaget beslut och att motionen istället verkställs.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss emot beslutet

 

Jimmy Ringström (SD), Ledamot i kommunstyrelsen.

 

Läs reservationen i PDF här.

Läs motionen som PDF här.