Lomma på 18:e plats i Bästa Skolkommun 2012 | Sverigedemokraterna i Lomma

Lomma på 18:e plats i Bästa Skolkommun 2012

Länge har Lomma legat på topp vad gäller både skola och boende, och fått både andra- och förstaplats i tidigare rankningar från Lärarförbundet. Men idag kom årets statistik, där Lomma hittades på 18:e plats. En stor förlust för oss, mestadels för vårt självförtroende där vi gärna ser oss som bäst i landet. Nu kan vi inte längre skryta om att vårt lokala samhälle är bättre än andras.

Ingen vet ännu vad som ligger bakom denna stora tappning i statistiken. Moderaternas representant i läget, Anders Berngarn, menar att skolan inte har förändrats i grunden sen förra året då vi kom 2:a, och att kommunen ligger i fas med utbyggnaden.

Och detta kan mycket väl stämma, att vi helt enkelt varit så självsäkra att vi inte längre satsar på att förbättra oss. Vellinge kommun, som i år tog hem förstaplatsen, menar att de har förbättrats inom i princip alla områden, och framförallt när det gäller utbildningsnivån hos lärare och deras löner.

I min personliga kommunikation med Lommas niondeklassare så har jag förstått att man alltmer ser skolorna och lärarna som sina motståndare, att man inte blir tagen på allvar eller en brist på respekt från lärares och fritidsledares sida. Ungdomarna är besvikna på att de verkar bli bestraffade utan att få argumentera för sin egen sak, att personer som får betalt för att arbeta för och i samarbete med ungdomarna istället i flera fall är likgiltiga och maktgiriga.

Fritidssysselsättningen är för en högstadieelev i nästan samtliga fall mer betydelsefull än undervisningstimmarna, och de har båda väldigt mycket med att göra hur ungdomarna hanterar sitt intresse för studier. En jobbig lärare eller fritidsledare som är kommunalt anställd kan mycket väl påverka studieresultaten ofattbart. Med detta i bakgrunden så kommer jag nu med en teori:

Många av Lommas ungdomar samlas gärna på fritidsgårdarna efter skoltid, och för ett år sedan så kom det ungdomar från närliggande kommuner som också deltog i aktiviteter på framförallt Centralen. Systemet fungerade till stor del felfritt och under observation av de anställda. Men efter enskilda händelser har denna fritidsgård isolerat sig från de ungdomar som behöver den som allra mest, med regler som många, inklusive mig själv, blir helt befarade över.

Ungdomar från andra kommuner får inte längre befinna sig inne i byggnaden, och så fort som du fyller 18 år så får du inte längre komma in. Ungdomar som beter sig illa blir avstängda på obestämd tid istället för att bli fostrade av de anställda. De anställda visar inte heller någon respekt för flera av ungdomarna, och vid flertalet olika händelser har de blivit nekade sina rättigheter.

En verksamhet där ungdomarna ska vara i fokus, en plats där dessa i första hand ska få göra vad de vill, ska detta nu totalneka dem deras rättigheter?

Denna vansinniga behandling av ungdomar, på en plats som egentligen ska arbeta för ungdomar, driver bort ut dem på gatorna där mindre lämpliga individer tar dem till sig och fostrar dem enligt eget tycke. Lommas ungdomar söker sig delvis bort från kommunen, och användandet av alkohol och droger sprider sig som en accepterad löpeld bland ungdomar mellan 14 och 17 år. Och då är det självklart att studieresultaten, som denna artikel i grunden handlar om, försämras exponentiellt.

Hur löser man då detta problem? I första hand borde hela verksamheten Centralen ses över. Reglerna måste lättas upp oerhört, och vissa anställda har fullständigt misslyckats i sitt arbete med unga. Centralen måste återigen bli en plats där ungdomarna kan samlas under vakande ögon, så att de inte hamnar i farliga kretsar.

En av de ”stora rökarna”, som dessutom också använt droger, har tidigare sagt till mig: ”När man blir tillsagd så får man aldrig försvara sin sak, och de borde sätta upp mer information om rökning istället för att bara förbjuda det”. När en av de värsta kommer med ett alternativ till det arbete Centralen idag utför, och som är dessutom är så essentiellt att det egentligen borde vara en självklarhet, då vet man att fritidsledarna har misslyckats något fullständigt. Och när fritidsverksamheten inte fungerar, så blir skolresultaten påverkade, och statistiken försämras. Och statistiken är extremt viktig för Lomma kommuns självförtroende som Sveriges bästa skolkommun.

Christoffer Brinkåker
Sekreterare, SD Lomma

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.