Motion om att trådlöst nätverk skall installeras på våra äldreboende. | Sverigedemokraterna i Lomma

Motion om att trådlöst nätverk skall installeras på våra äldreboende.

Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2019-03-14 till kommunfullmäktige om att installera trådlöst nätverk på alla våra äldreboende.

 

Motion om att trådlöst nätverk skall installeras på våra äldreboende.

Det har kommit till vår kännedom att i dagsläget erbjuds ingen nätverksuppkoppling på kortidsboendet, Jonasgården i Bjärred. Med tanke på den digitala utveckling som sker i samhället tycker vi Sverigedemokrater detta är mycket märkligt.

De brukare som hamnar på kortidsboendet har liksom alla oss andra både räkningar och fakturor att betala och detta görs mer eller mindre digitalt idag. Även läkarundersökningar och läkarbesök görs digitalt idag. Därav anser Sverigedemokraterna att ett offentligt trådlöst nätverk skall installeras på alla våra äldreboende för att erbjuda en komplett service till våra brukare.

Då våra regionssjukhus kan erbjuda denna service anser vi Sverigedemokrater att så bör även Lomma kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lomma:

Att tilltänkt nämnd får i uppdrag att utreda hur nätverksuppkopplingsmöjligheterna är på alla äldreboende instanserna.

Att tilltänkt nämnd tar fram kostnadsförslag och ansvarar för att installation av trådlöst nätverk allternativt trådbundet utförs för brukarna på alla Lomma kommuns äldreboende instanser.

Läs Motionen i PDF här.