Motion om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun. | Sverigedemokraterna i Lomma

Motion om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun.

Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2018-12-12 till kommunfullmäktige om samordnat fyrverkeri på nyårsafton.

 

Motion om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun.

Många av Lomma kommuns invånare oroar sig inför nyårsfirandet varje år. Den gladaste tiden på året blir lätt en mardröm för många människor och djur. Varje år skadas både barn, ungdomar och vuxna vid användandet av smällare, raketer och fyrverkerier.

Precis som nyårsafton är en tradition, så har det tyvärr blivit en tradition att djur far illa och till och med avlider på grund av de blivit så skrämda1av fyrverkerier. Många hund-, katt- och hästägare kan vittna om livrädda djur som får ta lugnande medicin eller tvingas att hyra in sig långt bort från staden för att slippa de allra värsta fyrverkerierna dagarna kring och på nyårsafton.

Följaktligen finns helt tydligt en uppenbar risk för skada på person och egendom. Mätningar av partiklar i luften visar att nyårsraketerna bland annat kan ge astmatiker symptom och sist men inte minst negativt påverkar miljön.

Regeringen har bemyndigat kommuner att ta fram föreskrifter som behövs för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Det är kommunerna som ger tillstånd att sälja fyrverkerier och som sätter upp villkor som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

De finns idag kommuner som anordnar ett gemensamt nyårsfirande med organiserat fyrverkeri. I dessa kommuner visar det sig att privat användning av raketer och smällare har minskat på grund av det gemensamma arrangemanget.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lomma:

Att Lomma Kommun presenterar framtagna föreskrifter som förhindrar att människors hälsa eller egendom skadas till följd av pyrotekniska varor.

Att berörd nämnden gör utredning på hur vi i kommunen kan ha ett samordnat nyårsfyrverkeri på angiven plats och tid, för att förminska olyckor för våra invånare och djur, samt minska på miljöpåverkan och bidra till ett tryggare nyårsfirande i kommunen.

Läs motionen i PDF här.