Motion om tillstånd för passivt insamlande av pengar. | Sverigedemokraterna i Lomma

Motion om tillstånd för passivt insamlande av pengar.

Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2018-11-22 till kommunfullmäktige om att kommunen skall kräv tillstånd för så kallad  ”passiv insamlande av pengar” på kommunägd mark. Då det har framkommit i media, om hur kriminella organisationer utnyttjar människor i slavlikanade förhållande, med hot och våld, för att utför handlingar så som passiv insamling.

Genom att införa ett tillstånd kommer vi försvåra för dessa kriminella organisationer. Men även genom att sammankoppla tillståndsansökan till socialtjänsten, medför detta att förvaltningen kan ingripa och hjälpa dessa individer i ett tidigt stadie.

Motion om tillstånd för passivt insamlande av pengar.

För så kallat ” aktivt insamlande av pengar ” dvs att genom skyltar, text, tal och genom att aktivt gå runt och hänvisa människor till att skänka pengar krävs ett tillstånd från polisen. Så kallat ”passivt insamlande av pengar” kräver däremot i dagsläget inget tillstånd, men innebär även att man inte på något vis genom text, tal eller kroppsspråk får hänvisa andra till att skänka pengar. Vid brist på tillstånd för aktivt insamlande gäller böter samt att polisen har rätt att avlägsna personen från platsen.

Att Lomma kommun på senaste tiden fått ett flertal ”passiva insamlare” är vi nog alla överens om. Först och främst vill Sverigedemokraterna påpeka att lagen är grunden för ordningen och tryggheten i kommunen. Det faktum att flera av dessa ”passiva insamlare” vid flertal tillfällen utan tillstånd använder sig av både tal, skyltar och kroppsspråk utan att bli bötfällda eller bortvisade väcker säkerligen förvåning hos många, inklusive Sverigedemokraterna. Då många av dessa insamlare även råkar befinna sig på olämpliga platser, såsom utanför kaféer och mataffärer tycker vi inte heller borde vara lämpligt utan ett tillstånd.

Det är ingen nyhet att en överväldigande majoritet av dessa passiva insamlare utnyttjas av en mängd olika ligor, och att arbetet de utför är ofrivilligt i de flesta fall. Genom att kräva tillstånd till denna typ av insamling gör vi det både lättare att upprätthålla våra lagar samt starkt försvårar att utsatta individer utnyttjas på detta vis då de inte längre kommer finnas någon ekonomisk vinning på att utnyttja dessa utsatta individer.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna följande:

Att: kommunstyrelsen/tilltänkt nämnd skall införa ett tillstånd för passivt insamlande av pengar i samtliga delar av kommunägd mark i Lomma kommun.

Att: de individer som ägnar sig åt passiv insamling utan tillstånd skall i första hand avvisas från området av polis. Vid vägran att lämna området eller att vid mer än ett tillfälle misslyckas visa tillstånd skall kraftig böter gälla.

Läs motionen som PDF här.