Nej till utbyggd vindkraft i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma

Nej till utbyggd vindkraft i Lomma

Med anledning av artikeln i Skånska Dagbladet häromdagen där man kunde läsa att Mark- och miljööverdomstolen kör över Lomma Kommuns förbud mot att uppföra vindkraftverk, vill vi i SD Lomma klargöra vår ståndpunkt i frågan.

Vindkraftens förespråkare hävdar ofta att vi måste miljöanpassa och sänka våra koldioxidutsläpp och att vindkraftverk då är en bra satsning. Vad man missar är dock att Sveriges elproduktion i princip redan är fri från koldioxid.

Det finns också en hel del andra negativa effekter med vindkraften

  • t.ex brytandet av neodym (som används i vindkraftverken för att minska generatorvikten) som är både miljöfarligt och påverkar hälsan hos både de som bryter det och de som bor i närheten.
  • Högre elpriser för att kunna finansiera en fortsatt utbyggnad av vindkraftverk
  • Den stör boende i närheten med oljud m.m och resulterar där med bland annat i en sänkning av fastighetsvärdet
  • Elproduktionen blir alltför beroende av vinden, speciellt på vintern när elbehovet är stort, men vinden ofta svag

Inte minst påverkar vindkraftverken naturen och miljön där de byggs. Speciellt Lomma, som alltid haft en fin natur som ett av sina kännetecken riskerar nu att tappa en del av det värdet när det ska byggas vindkraftverk på vår sista sammanhängande lantbruksmark.

Därför säger vi i SD Lomma nej till en fortsatt utbyggnad av vindkraftverk inom kommunen.

Billy Hansson
Vice ordförande, Sverigedemokraterna Lomma

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.