Sverigedemokraterna i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma | Sida 11

Sverigedemokraterna Lomma

Välkommen till Sverigedemokraterna Lomma

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jimmy Ringström

Ordförande i SD Lomma

Skicka e-post till oss:

lomma@sd.se

 • Nej till utbyggd vindkraft i Lomma

  Av Billy Hansson Premate den 15 februari, 2013
  0
  0

  Med anledning av artikeln i Skånska Dagbladet häromdagen där man kunde läsa att Mark- och miljööverdomstolen kör över Lomma Kommuns förbud mot att uppföra vindkraftverk, vill vi i SD Lomma klargöra vår ståndpunkt i frågan.

  Vindkraftens förespråkare hävdar ofta att vi måste miljöanpassa och sänka våra koldioxidutsläpp och att vindkraftverk då är en bra satsning. Vad man missar är dock att Sveriges elproduktion i princip redan är fri från koldioxid.

  Det finns också en hel del andra negativa effekter med vindkraften

  • t.ex brytandet av neodym (som används i vindkraftverken för att minska generatorvikten) som är både miljöfarligt och påverkar hälsan hos både de som bryter det och de som bor i närheten.
  • Högre elpriser för att kunna finansiera en fortsatt utbyggnad av vindkraftverk
  • Den stör boende i närheten med oljud m.m och resulterar där med bland annat i en sänkning av fastighetsvärdet
  • Elproduktionen blir alltför beroende av vinden, speciellt på vintern när elbehovet är stort, men vinden ofta svag

  Inte minst påverkar vindkraftverken naturen och miljön där de byggs. Speciellt Lomma, som alltid haft en fin natur som ett av sina kännetecken riskerar nu att tappa en del av det värdet när det ska byggas vindkraftverk på vår sista sammanhängande lantbruksmark.

  Därför säger vi i SD Lomma nej till en fortsatt utbyggnad av vindkraftverk inom kommunen.

  Billy Hansson
  Vice ordförande, Sverigedemokraterna Lomma

 • Ordförande Inlägg 3, 2012

  Av Christoffer Brinkåker den 22 november, 2012
  0
  0

  Efter dom sista dagarnas ytterst turbulenta  händelserna, efter Expressens avslöjanden om händelser för två och ett halvt år sedan, när våra förtroendevalda Erik Almqvist, och Kent Ekeroth själva filmade ett minst sagt  förvånansvärt uppträde på småtimmarna i Stockholms centrum.

  Att dom var berusade vid tillfället i fråga, ursäktar ingenting, men kan kanske förklara, i viss mån.

  Båda dessa av mig högt uppskattade riksdagsmän uppträdde, tyvärr, på ett mycket olämpligt sätt, vilket gör att mitt förtroende för dom, för närvarande är nollställt.

  Vi måste däremot gå vidare. Efter vad jag förstått genom reaktioner från medlemmar genom telefonsamtal och mail, är dock förtroendet för Partiet och våra åsikter oförändrat högt, och vi måste lämna detta bakom oss, och gå vidare mot ett fantastiskt valresultat 2014.

  Jag uppmanar Er alla att inte förtvivlas av det skedda, utan fortsätta i samma spår som vi gjorde före Expressens ” skoop.”

  Vi håller den svenska fanan högt, och bryr oss inte om vad  ” vänster eliten ” i form av kvällspress eller  andra tongivande ”vänster” reportrar säger.

   

  Björn Almqvist
  Ordförande i Sverigedemokraterna Lomma

 • Lomma på 18:e plats i Bästa Skolkommun 2012

  Av Christoffer Brinkåker den 15 november, 2012
  0
  0

  Länge har Lomma legat på topp vad gäller både skola och boende, och fått både andra- och förstaplats i tidigare rankningar från Lärarförbundet. Men idag kom årets statistik, där Lomma hittades på 18:e plats. En stor förlust för oss, mestadels för vårt självförtroende där vi gärna ser oss som bäst i landet. Nu kan vi inte längre skryta om att vårt lokala samhälle är bättre än andras.

  Ingen vet ännu vad som ligger bakom denna stora tappning i statistiken. Moderaternas representant i läget, Anders Berngarn, menar att skolan inte har förändrats i grunden sen förra året då vi kom 2:a, och att kommunen ligger i fas med utbyggnaden.

  Och detta kan mycket väl stämma, att vi helt enkelt varit så självsäkra att vi inte längre satsar på att förbättra oss. Vellinge kommun, som i år tog hem förstaplatsen, menar att de har förbättrats inom i princip alla områden, och framförallt när det gäller utbildningsnivån hos lärare och deras löner.

  I min personliga kommunikation med Lommas niondeklassare så har jag förstått att man alltmer ser skolorna och lärarna som sina motståndare, att man inte blir tagen på allvar eller en brist på respekt från lärares och fritidsledares sida. Ungdomarna är besvikna på att de verkar bli bestraffade utan att få argumentera för sin egen sak, att personer som får betalt för att arbeta för och i samarbete med ungdomarna istället i flera fall är likgiltiga och maktgiriga.

  Fritidssysselsättningen är för en högstadieelev i nästan samtliga fall mer betydelsefull än undervisningstimmarna, och de har båda väldigt mycket med att göra hur ungdomarna hanterar sitt intresse för studier. En jobbig lärare eller fritidsledare som är kommunalt anställd kan mycket väl påverka studieresultaten ofattbart. Med detta i bakgrunden så kommer jag nu med en teori:

  Många av Lommas ungdomar samlas gärna på fritidsgårdarna efter skoltid, och för ett år sedan så kom det ungdomar från närliggande kommuner som också deltog i aktiviteter på framförallt Centralen. Systemet fungerade till stor del felfritt och under observation av de anställda. Men efter enskilda händelser har denna fritidsgård isolerat sig från de ungdomar som behöver den som allra mest, med regler som många, inklusive mig själv, blir helt befarade över.

  Ungdomar från andra kommuner får inte längre befinna sig inne i byggnaden, och så fort som du fyller 18 år så får du inte längre komma in. Ungdomar som beter sig illa blir avstängda på obestämd tid istället för att bli fostrade av de anställda. De anställda visar inte heller någon respekt för flera av ungdomarna, och vid flertalet olika händelser har de blivit nekade sina rättigheter.

  En verksamhet där ungdomarna ska vara i fokus, en plats där dessa i första hand ska få göra vad de vill, ska detta nu totalneka dem deras rättigheter?

  Denna vansinniga behandling av ungdomar, på en plats som egentligen ska arbeta för ungdomar, driver bort ut dem på gatorna där mindre lämpliga individer tar dem till sig och fostrar dem enligt eget tycke. Lommas ungdomar söker sig delvis bort från kommunen, och användandet av alkohol och droger sprider sig som en accepterad löpeld bland ungdomar mellan 14 och 17 år. Och då är det självklart att studieresultaten, som denna artikel i grunden handlar om, försämras exponentiellt.

  Hur löser man då detta problem? I första hand borde hela verksamheten Centralen ses över. Reglerna måste lättas upp oerhört, och vissa anställda har fullständigt misslyckats i sitt arbete med unga. Centralen måste återigen bli en plats där ungdomarna kan samlas under vakande ögon, så att de inte hamnar i farliga kretsar.

  En av de ”stora rökarna”, som dessutom också använt droger, har tidigare sagt till mig: ”När man blir tillsagd så får man aldrig försvara sin sak, och de borde sätta upp mer information om rökning istället för att bara förbjuda det”. När en av de värsta kommer med ett alternativ till det arbete Centralen idag utför, och som är dessutom är så essentiellt att det egentligen borde vara en självklarhet, då vet man att fritidsledarna har misslyckats något fullständigt. Och när fritidsverksamheten inte fungerar, så blir skolresultaten påverkade, och statistiken försämras. Och statistiken är extremt viktig för Lomma kommuns självförtroende som Sveriges bästa skolkommun.

  Christoffer Brinkåker
  Sekreterare, SD Lomma

 • Möte för nya medlemmar i Malmö

  Av Christoffer Brinkåker den 12 september, 2012
  0
  0

  SD Malmö hade idag ett introduktionsmöte för nya medlemmar, och vi från Lomma var inbjudna. Detta är ett av flera sätt som binder samman de olika kommunföreningarna; när en kommunförening har sammanträde eller annan aktivitet så är det mycket vanligt att en eller flera grannföreningar deltar. Och det kan dessutom vara ganska tacksamt i ett introduktionsmöte visa upp vår organisation från flera håll.

  När man samlar en hop människor som inte känner varandra så är det normalt att det blir tyst i rummet, men det tog inte många minuter innan Jörgen Grubb fick pratkvarnarna att gå på högvarv. Alla hade mycket att berätta om vad de upplevt i dagens samhälle, och vad som fått dem att just rösta på Sverigedemokraterna och framförallt: Bli medlemmar i SD Malmö.

  De två timmarna som mötet varade räckte inte; vi hade alla så otroligt mycket att diskutera. Allt ifrån hur det svenska samhället alltmer börjar likna gamla Sovjet, till Malmös enorma skillnader skolor emellan. Dessa diskussioner fortsatte utanför dörrarna ytterligare en stund.

  Det är tyvärr den bittra sanningen som många svenskar upplever idag: Polisens passiva beteende, regeringens förtryck av den egna befolkningen och smörande för nykomlingar, och kanske framförallt den breda otryggheten. Och hade de övriga riksdagspartierna gjort sitt jobb, att förbättra livssituationen hos majoritetsbefolkningen, så skulle inte SD behövas. Vi är ensamma om att vilja skapa ett samhälle där alla medborgare har exakt samma rättigheter och skyldigheter.

  Christoffer Brinkåker
  Sekreterare, SD Lomma

 • Lomma kommunfullmäktige 14/6-12

  Av Christoffer Brinkåker den 14 juni, 2012
  0
  0

  Det sista sammanträdet för Lomma Kommunfullmäktige innan sommaren varade endast i 30 minuter. Någon större debatt fanns inte med i dagordningen, och samtliga förslag dömdes till bifall. En typisk dag att bara sitta ner och rösta ”ja” till allt som sades i princip.

  Det fanns de punkter som hade mer betydelse än andra, bland annat punkt 6 som handlade om ett förslag till fastställande om kart- och mättaxa. Detta är dock ingenting som du som läsare kommer att ha någon större nytta av att veta, utan snarare ett sätt för de politiker som är insatta i frågan att arbeta med.

  Imed den ökande befolkningen i Lomma kommun så ökar också behovet av fler äldreboenden. Ett sådant boende innehållande 36 lägenheter kommer att uppföras i centrum. Inte mycket att säga om den saken, har man ett behov så måste man tillfredsställa det, och våra äldre förtjänar det bästa möjliga. Och då boendet placeras i centrum så är det inte speciellt långt att gå till affären, vilket yngre och mer virila män och kvinnor inte skulle lida av att behöva gå en bit extra  – snarare tvärtom.

  Lomma kommun har idag 8 stycken ensamkommande asylsökande ungdomar som placerats i familjehem och gruppboende. Då beslutet togs så var avsikten att dessa skulle tag om hand av ett externt företag, men socialförvaltningen har tagit över då de anser sig ha resurser och möjligheter att sköta saken själva. Det är detta som fullmäktige skulle rösta om, och de röstade bifall. Som motivering användes bland annat förklaringar om hur viktiga dessa ungdomar var för oss medborgare (dock har jag personligen svårt att se varför dessa är viktigare än andra ungdomar), men också att det är bäst att politikerna själva kan kontrollera allt som händer och se till att integrationen fungerar. Vilket är bra, förutsatt att de gör ett bra jobb.

  Som en sista punkt fanns en fråga om datorer för skoleleverna i årskurser 7-9, nämligen om exakt när eleverna faktiskt får tillgång till sina egna datorer. Svaret var enkelt: September 2012 så utdelas dessa. Som Sveriges bästa skolkommun så är detta ett stort och viktigt steg i rätt riktning för att kunna behålla sin titel.

  Christoffer Brinkåker
  Sekreterare, SD Lomma