Sverigedemokraterna i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma | Sida 12

Sverigedemokraterna Lomma

Välkommen till Sverigedemokraterna Lomma

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jimmy Ringström

Ordförande i SD Lomma

Skicka e-post till oss:

lomma@sd.se

 • Ordförande inlägg, 2:2012

  Av Christoffer Brinkåker den 6 juni, 2012
  0
  0

  Aktuell Debatt: Inga fler papperspoliser,
  – låt polisen göra det den är bäst på.

  Citat i valda delar från
  BJÖRN SÖDER

  Partisekreterare

   

  I riksdagen har vi sverigedemokrater lagt en lång rad förslag för att komma tillrätta med den misslyckade kriminalpolitiken. Så sent som i vintras lade vi dessutom fram ett åtgärdspaket mot den organiserade brottsligheten, Särskilda Metoder mot Organiserad Kriminalitet (SMOK), som innehöll bland annat att införa möjligheten att åtala och fälla för organiserad brottslighet utan att binda vid specifikt brott, skärpa straffen, göra det lättare att använda hemliga tvångsmedel, ge polisen särskilda befogenheter att beslagta tillgångar men också att sätta större fokus på brottsoffren.

  Tyvärr har våra väl genomtänkta förslag hittills mötts av nonchalans från övriga partier. Moderaterna, som innan SD:s inträde i riksdagen kanske varit det parti som flest kunnat relatera till när det gäller dessa frågor, har på senare år – och framförallt sedan tillkomsten av de sk ”nya moderaterna” – fullständigt kapitulerat på området. Istället är det alltså Sverigedemokraterna som nu ensamt tagit upp stafettpinnen inom kriminalpolitiken.

  Vårt överordnade mål är att vi skall se till att få till stånd en förändring av politiken så att vi åter kan skapa ett tryggt och harmoniskt samhälle präglat av lag och ordning. En av grundpelarna för att kunna skapa just lag och ordning är att vi har en väl fungerande poliskår som präglas av professionalism med poliser av hög kvalitet, motivation och som åtnjuter allmänhetens respekt och förtroende.

  Men enligt en nyligen genomförd undersökning av opinionsinstitutet Yougov, på uppdrag av försäkringsbolaget If, anser mindre än hälften av Sveriges befolkning att polisen gör ett bra jobb. Det grundar sig i att man anser att polisen sysslar med för många administrativa arbetsuppgifter istället för att lösa brott.

  Från Polisförbundets sida hävdar man att man har för lite administrativt stöd, vilket gör att många poliser får utföra skrivbordsrelaterade arbetsuppgifter, t ex svara i telefon, bemanna reception eller skriva ut förhör. I 17 av landets 21 polismyndigheter minskade samtidigt antalet civilanställda mellan december 2008 och december 2010.

  Man hänvisar till det ekonomiska läget och att man därför använt poliser på civila uppgifter, exempelvis receptionen. Att sätta nybakade och hungriga poliser bakom skrivbordet kan inte ses som annat än ett enormt resursslöseri!

  Sverigedemokraterna vill möjliggöra en effektivt arbetande polis som finns nära folket och som arbetar med det den verkligen kan, nämligen synas ute bland allmänheten, samt utreda allvarliga brott. Människor måste kunna känna sig trygga med att polisen finns till hands om man blir utsatt för brott, oavsett typ av brottslighet. Att polisen idag som regel inte ens utreder flera typer av vardagsbrott undergräver förtroendet för hela rättsväsendet.

  Polisen måste framöver vara ett naturligt  inslag i gatubilden. Därför har Sverigedemokraterna nu startat en kampanj under parollen ”Inga fler papperspoliser”. Med denna kampanj vill vi rikta fokus på de stora bristerna som råder inom brottsbekämpningen i Sverige. Polisresurserna måste börja användas effektivt, vardagsbrotten måste utredas och poliserna måste arbeta mer med att skapa trygghet i de offentliga miljöerna.

   

  Våra förslag för ett tryggare Sverige är att få fler synliga poliser, kraftigt skärpa straffen för våldsbrott samt förbättra lagstiftningen mot organiserad brottslighet.

  Låt oss därför slippa fler papperspoliser och låt polisen göra det den är bäst på – nämligen bekämpa brottslighet och skapa trygghet i människors vardag.

   

  Björn Almqvist
  Ordförande i Sverigedemokraterna Lomma.

 • Ordförande inlägg, 1:2012

  Av Christoffer Brinkåker den 19 maj, 2012
  0
  0

  Sedan valet 2010 har de två mandat som SD vann i kommunal valet tyvärr stått obesatta, på grund av att en fungerande lokalförening saknades i Lomma. Nu är det hög tid att rätta till detta missförhållande. Den 16 maj hölls därför ett bildande möte, där representanter för Lomma samt Malmö bildade en styrelse, och därmed en aktiv Lokalförening, med säte i Lomma.

  Till en början ingår representanter för SD Malmö som mentorer för att vägleda oss i ett uppstartande skede, tills dess vi Lommabor själva är tillräckligt ”varma i kläderna” för att själva sköta detta.

  För att vi skall lyckas med detta behöver vi andra eldsjälar som är villiga att ingå i styrelsen, samt hjälpa till med andra uppgifter, t.ex. utdelande av flygblad till hushållen i Kommunen. Är du intresserad av detta, hör av dig till någon av styrelsens medlemmar.

  Vilka är då vi?
  Förmodligen ett gäng som speglar den genomsnittliga Sverigedemokraten, som syns och hörs i våra medier, men samtidigt vill vi driva lokala frågor som speciellt intresserar Lommaborna, och eventuellt kan vara specifika för vår Kommun. Vi är lyckligt lottade i vår kommun, med få av de problem som vissa av våra grannkommuner brottas med, men allt kan bli bättre. Vi vill därför fortsatt förbättra skola, äldreomsorg, energipolitik och andra hjärtefrågor som är typiska för vårt parti, inte minst för att genomdriva en ansvarsfull invandringspolitik.

  Jag skall inte bli långrandig med att upprepa våra politiska ambitioner, som ni kära läsare så väl känner till, men vill bara ge en kortfattad information och presentation av oss, och hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till ett gott fortsatt lokalpolitiskt arbete.

  Björn Almqvist,
  Ordförande i SD lokalförening i Lomma

 • Nystartad kommunförening: Sverigedemokraterna i Lomma

  Av Christoffer Brinkåker den 17 maj, 2012
  0
  0

  Från vänster: Jörgen Grubb, Christoffer Brinkåker, Björn Almqvist, Magnus Olsson, Billy Hansson
  Foto: Mikael Eskilandersson

  Onsdagen den 16:e Maj bildades den kommunförening som ska representera Sverigedemokraterna i Lomma Kommun, och med hjälp av våra partivänner från Malmö och Burlöv ska vi se till att vi blir mer organiserade än tidigare period. Bildandet av föreningen i Lomma är ett av de sista stegen i att få lokalföreningar spridda över hela Skåne, så att det finns människor som kan fylla de tomma stolar som idag finns på flera orter.

  Lommas kommunförening består av:
  Björn Almqvist (ordförande)
  Billy Hansson (vice ordförande)
  Christoffer Brinkåker (Sekreterare)
  Jörgen Grubb (kassör)
  Magnus Olsson (ledamot)

  I samband med detta öppnas också möjligheten att kunna kontakta oss direkt via e-post på Lomma@Sverigedemokraterna.se.

  Christoffer Brinkåker, SD Lomma