Sverigedemokraterna i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma | Sida 2

Sverigedemokraterna Lomma

Välkommen till Sverigedemokraterna Lomma

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jimmy Ringström

Ordförande i SD Lomma

Skicka e-post till oss:

lomma@sd.se

 • Jimmie Åkesson kom på besök den 17 maj.

  Av jimmyringstrom den 17 maj, 2019
  0

  Den 17 maj kom Jimmie Åkesson, vår partiledare, och besökte oss i Lomma som en del av hans EP-val turné.

  Trots dåligt väder blev det en stor uppslutning av mäniskor som kom till vårt tält för att träffa Jimmie. Det togs selfies och diskuterades politik i vårt tält. Då vår ärade partiledare fyllde 40 år denna dag , sjöng vi för honom och han fick mottaga en hel del presenter. Det var en härligt stämning bland alla som deltog på torgmötet.

  Vi ser fram emot Jimmie Åkessons nästa besök i Lomma Kommun!

   

  I väntan på att Jimmie ska dyka upp.
  Foto: Jimmy Ringström

   

   

  SD Lomma tillsammans med SD Kävlinge som var med och fixade denna fantastiska dag.
  Foto: Daniel Engstedt

   

   

  Fr. V Henrik Ekberg, Thomas Borg, Jonas Olsson, Oscar Sedira.
  Foto: Jimmy Ringström

   

   

  Fr. V Thomas Borg, Henrik Ekberg, Jonas Olsson, Oscar Sedira.
  Foto: Jimmy Ringström

   

   

  Jimmy Ringström förbereder.

   

   

  Jimmie Åkesson har anlänt. En kopp kaffe är ett måste!

   

   

  Jimmie Åkesson drog till sig en stor skar människor.

   

   

  Till dagens ära fyllde Jimmie Åkesson 40 år. Folket firade honom genom att sjunga och tilldela honom presenter.

   

   

  Jimmie Åkesson vid uppackande av födelsedagspresenterna!

   

   

  Jimmie Åkesson träffar folket.

   

   

  Trots dåligt väder kom det en stor folksamling som ville träffa partiledaren Jimmie Åkesson.

   

   

  Många vill träffa Jimmie Åkesson och ta en selfie med honom.

   

   

  Fr. V Jimmy Ringström, Jimmie Åkesson. Överlämnande av presenter från SD Lomma.

   

   

  Fr. V Jeanette Larson, Jimmie Åkesson.

   

   

  Gruppselfie med alla volontärer som genomförde valkampanjs arbetet. Grattis på 40 års dagen!

 • Valkampanj inför EP-valet på Lomma Centrum den 11 maj.

  Av jimmyringstrom den 11 maj, 2019
  0

  Den 11 maj var vi, Sverigedemokraterna Lomma, på Centrum torget för att svar på frågor om vår politik inför EP-valet 2019.
  Vi träffade väldigt många trevliga människor och det gav oss väldigt mycket givande samtal. Till och med Kristdemokraterna kom fram och bjöd oss på bananer vilket var väldigt uppskattat.

  Fr. V: Jonas Olsson, Conny Ringström, Jimmy Ringström, Anders Bergström, Oscar Sedira.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Fr. V: Jonas Olsson, Conny Ringström, Jimmy Ringström, Anders Bergström, Oscar Sedira.
  Foto: Jimmy Ringström

   

 • Initiativärende till socialnämnden om att bilda en integrationsplanering grupp

  Av jimmyringstrom den 8 maj, 2019
  0

  Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in ett initiativärende den 2019-03-12 till socialnämnden angående bildande av en ” integrationsplanerings grupp”.
  Initiativärendet klubbades igenom på socialnämnds sammanträdet den 7 maj 2019.

   

  Initiativärende till Socialnämnden.
  Förslag om att socialnämnden skall bilda en ”integrationsplanerings grupp”

  Bakgrund till förslaget: Det krävs inget geni för att förstå att invandring och integration kommer bli en väldigt stor utmaning för Lomma kommun i framtiden. När även våra egna tjänstemän varnar socialnämndens ledamöter för att integrationen snart kommer gå om äldrevården som kommunens största problem om ingenting görs, gör det ännu mer brådskande att komma med en bra lösning så snabbt som möjligt. Efter Moderaternas skrämmande erkännande i fullmäktige att det tydligen inte finns någon långsiktig integrationsplan överhuvudtaget, gör det ännu mer brådskande att någon måste ta ansvaret. Att inte ha någon plan hade möjligtvis funkat om detta bara vore ett temporärt problem. Tyvärr är detta problem mycket större än så och det krävs därför en långsiktig och hållbar plan på hur detta skall lösas. Minst 10-15 år in i framtiden till att börja med.

  Oavsett partitillhörighet är det uppenbart att Moderaternas beslut om fastighetsförvärven skedde av ren desperation, vilket är förståeligt när där inte finns någon långsiktig plan. Vi politiker har ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. Att förebygga små problem innan de blir för stora är ett perfekt exempel på effektiv hantering av skattepengar.

  Detta är ett ämne som helt ignorerats av Lommas politiker och som tyvärr fortfarande ignoreras. En del av anledningen kan givetvis bero på andra problem som uppstått i kommen som äldrevården, för snabb tillväxt som lett till brist på skol och förskoleplatser exempelvis. Självklart är dessa problem allvarliga, men just misslyckad integration är en sådan allvarlig sak som får både, sjukvård, skola och tryggheten att totalt fallera om den inte hanteras på rätt sätt. Därför anser vi nu att det behövs en grupp politiker som sätter sig ner och helt enkelt tänker efter och diskuterar hur detta problem skall lösas i lugn och ro utan att bli distraherade av andra problem.

  Förslag: Jag vill väcka ett ärende om att socialnämnden bildar en extra temporär intern grupp, exempel på namn kan vara ”integrationsplanerings gruppen” som skall ha regelbundna möten. Varje parti med en ordinarie ledamots plats i socialnämnden skall ha var sin plats i denna grupp. Syftet är att denna grupp skall ta fram flera olika långsiktiga förslag på hur integrationen ska lösas på ett så effektivt sätt som möjligt. Gruppen skall även ha i uppgift att ta fram ungefärliga kostnader för de olika förslagen. Därefter lämnas de olika förslagen vidare till socialnämnden som i sin tur tar ställning till vilket förslag man anser vara bäst och där nämnden även vidareutvecklar de valda förslagen ytterligare.

   

  Oscar Sedira (SD), Ledamot i socialnämnden

   

  Läs initiativärendet i PDF här.

   

 • Motion angående åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister.

  Av jimmyringstrom den 25 april, 2019
  0

  Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2019-04-25 till kommunfullmäktige om att åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister.

  Motion angående åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister.

  Terrorism är vår tids i särklass ondaste krigsföring. Redan 2013 visade utredningar vikten av en strängare lagstiftning, men på grund av två regeringars undfallenhet, står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder, för att skydda våra medborgare och ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas istället besluta om hur man ska agera, om exempelvis en eller flera återvändande IS-terrorist slår sig ned i kommunen.

  Den som har anslutit sig till en terrororganisation, exempelvis Islamiska-staten vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, en organisation som bryter mot internationella mänskliga rättigheter, en organisation som förespråkar sexhandel och slavhandel, de individerna har vänt sig bort från vårt samhälle och bör ses som en fiende mot vår nationalstat. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t.ex. försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

  I Staffanstorps kommun, har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag till nämnder och styrelser, om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska och personella resurser, tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit i, eller stött terrorism. Dock så befinner sig förslaget i en juridisk gråzon eller kanske till och med bryter mot gällande lagstiftning, det får rättsväsenet avgöra!

  Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen.

  Det som Lomma kommun kan göra utan att ge sig in i juridiska gråzoner eller bryta mot gällande lagstiftning, är att tydligt uttrycka att dessa mördare inte är välkomna till vår kommun. Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Lomma kommuns område och våra invånare.

  Lomma kommunstyrelse måste göra ett uttalande där vi tydligt ställer oss på offrens sida och deras anhöriga. Samtidigt som vi förkastar dessa återvändande IS-terrorister, som genomfört ett folkmord. Lomma kommunstyrelse kommer också med en sådan deklaration signalera att dessa återvändande IS-terrorister helt enkelt inte är välkomna i vår kommun. Genom en sådan deklaration från Lomma kommunstyrelse står också Lomma kommun upp för mänskliga rättigheter och mot extremismen. Lomma kommunstyrelse ställer sig på rätt sida av historien, samt arbetar förebyggande för att göra Lomma tryggare.

  Den 30 mars 2019 presenterade Stockholm stad resultatet av samtal med Polisens Krigsbrottskommission och Åklagarmyndigheten om misstänkta IS-terrorister som återvänder till Sverige. Samtliga straffmyndiga personer kommer att utredas för krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten.

  Stockholms stad kommer att ge instruktioner till socialtjänsten för att säkerställa att information om terror- och krigsbrott kommer polisen och åklagarmyndigheten till del. Det kommer att ske i enlighet med vad socialtjänstlagen medger, det vill säga för begångna brott med över ett år på straffskalan.

  Redan idag bryter socialtjänsten sekretessen när det gäller exempelvis barnmisshandel. På samma sätt är det nödvändigt att Lomma kommun bidrar till att lagföra terrorister. Det här är ett tydligt exempel på samarbete och samhandling med polis och åklagare som även Lomma kommun skall göra.

   

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lomma:

  Att Lomma kommunstyrelse tydligt deklarerar, den som deltagit i, eller understött terrorism t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Lomma kommun.

  Att Socialnämnden får i uppgift, precis som i Stockholm stad, att dela med sig av den information man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

  Att Socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister inför varje nämndssammanträde.

  Att Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi kommunpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

  Läs motionen i PDF här.

   

 • Motion om att trådlöst nätverk skall installeras på våra äldreboende.

  Av jimmyringstrom den 14 mars, 2019
  0

  Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2019-03-14 till kommunfullmäktige om att installera trådlöst nätverk på alla våra äldreboende.

   

  Motion om att trådlöst nätverk skall installeras på våra äldreboende.

  Det har kommit till vår kännedom att i dagsläget erbjuds ingen nätverksuppkoppling på kortidsboendet, Jonasgården i Bjärred. Med tanke på den digitala utveckling som sker i samhället tycker vi Sverigedemokrater detta är mycket märkligt.

  De brukare som hamnar på kortidsboendet har liksom alla oss andra både räkningar och fakturor att betala och detta görs mer eller mindre digitalt idag. Även läkarundersökningar och läkarbesök görs digitalt idag. Därav anser Sverigedemokraterna att ett offentligt trådlöst nätverk skall installeras på alla våra äldreboende för att erbjuda en komplett service till våra brukare.

  Då våra regionssjukhus kan erbjuda denna service anser vi Sverigedemokrater att så bör även Lomma kommun.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lomma:

  Att tilltänkt nämnd får i uppdrag att utreda hur nätverksuppkopplingsmöjligheterna är på alla äldreboende instanserna.

  Att tilltänkt nämnd tar fram kostnadsförslag och ansvarar för att installation av trådlöst nätverk allternativt trådbundet utförs för brukarna på alla Lomma kommuns äldreboende instanser.

  Läs Motionen i PDF här.