Sverigedemokraterna i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma | Sida 3

Sverigedemokraterna Lomma

Välkommen till Sverigedemokraterna Lomma

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jimmy Ringström

Ordförande i SD Lomma

Skicka e-post till oss:

lomma@sd.se

 • Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun

  Av jimmyringstrom den 8 november, 2018
  0

  Jimmy Ringström (SD) interpellera om bosättningslagen gällande Lomma kommun inför kommunstyrelsens förslag av nyförvarvet av ”Borgeby gårdshotell” för 16,5 miljoner, för placering av de nyanlända.
  Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).
  Men blev omdirigerad till socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M).

   

  Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun.
  Till kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).

  Interpellation ställs med anledning av att kommunsstyrelsen har gått ut med att Lomma kommun skall förvärva
  fastigheten” Gårdshotellet i Borgeby”, för 16;5 miljoner kronor där man avser att placera ca 40 individer från den
  kvot nyanlända som Lomma kommun blir tilldelade i enlighet med den gällande bosättningslagen som trädde i
  kraft för ett par år sen.

  Integration är en viktig faktor för att våra nyanlända skall komma in i det svenska samhället. Dock så måste där
  finnas långsiktiga och hållbara lösningar men framförallt en ekonomisk hållbarhet. För att vi Sverigedemokrater
  skall kunna ta ställning till detta förslag behöver vi först få ett antal frågor besvarade.

  I snitt har Lomma kommun tagit emot ca 100 nyanlända varje år sedan bosättningslagen trädde i kraft. Enligt
  bosättningslagen så baseras kvoten på hur stort antal kommuninvånare man har i kommunen.
  Arbetsmarknadsmöjligheter, så som antal arbeten kommunen kan erbjuda, samt hur många man tagit mot tidigare.
  Den baseras inte så som namnet säger på antal bosättningar kommunerna kan erbjuda…….

  Läs hela interpellationen här.

  Läs det skriftliga svaret till interpellationen här.

 • Lomma Festen 2018

  Av jimmyringstrom den 27 maj, 2018
  0

  Den 26 maj deltog Sverigedemokraterna i Lomma på Lomma Festen. I vårt tält fanns våra kandidater inför valet att samtala med, men även en hel del politiskt material för dem som var intresserade. Vi hade även representanter från vårt ungdomsförbund, Ungsvenskarna, på plats för att samtal med de yngre som var politiskt intresserad. Vi skulle även vilja tacka alla underbara människor som besökte vårt tält denna dagen.

  I vårt tält hade vi 2st tävlingar. En tips-fråge tävling med 10st frågor som mesta del behandlade lokala frågor om Sverigedemokraterna i Lomma. Till vår tävling ”Gissa antal pins” deltog 299st. Ett stort tack till alla deltagare. Vinsten gick till en dam i Bjärred som med sin gissning på 523st kom närmst det korrekta svaret som var 521st. Ett stort grattis till Er!

  Vi deltog även i politiker racet! En kanot paddling mellan de politiska partierna i Lomma kommun. Från SD Lomma deltog våra 2st kandidater till kommunfullmäktige Jonas Olsson och Oscar Sedira. Dessa 2st härliga grabbar tog hem seger för oss!

  Fr. V. Övre. Ida Pettersson, Ronja Svensson, Robin Persson, Oscar Sedira, Conny Ringström, Anders Bergström.
  Fr. V. Nedre. Olle Sköldh, Jonas Olsson, Jimmy Ringström.
  Foto: Björn Almqvist

   

  Fr. V. Natalia Engstedt, Jonas Olsson, Åsa Nilsson.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Ungsvenskarna från vårt ungdomsförbund.
  Fr. V. Ronja Svensson, Ida Petersson, Olle Sköldh, Robin Persson.

   

  Sverigedemokraternas tältplats.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Gissa pins tävlingen

   

  Burken med pins rätt antal 521st

   

   

   

  Oscar Sedira och Jonas Olsson förbereder inför paddlingen.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Här har startskottet precis gått.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Direkt efter start blev det ett litet krockderby. Med Moderaterna på vänster sidan och Centern på högersidan kände vi oss rätt så klämda.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Efter en kraftig inbromsning av Jonas Olsson lyckades vi med manövern att få över Moderaterna på höger sida om oss. Vilket öppnade upp vägen för oss. Endast Centern stod i vår väg! Foto: Jimmy Ringström

   

  Sida vid sida med Centern närmade vi oss första svängen.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Efter en utmanövrering i svängen stod vattnet vidöppet och vi var på första plats!
  Foto: Jimmy Ringström

   

  När inga andra motståndare var i vägen kunde vårar grabbar ge full gas och drog ifrån rejält.
  Foto: Jimmy Ringström

   

  Ingen motståndare fanns inom hästlängder och vinsten var vår! Grattis till grabbarna som tog hem seger där den hör hemma! Hos oss Sverigedemokrater.
  Foto: Jimmy Ringström

   

 • Utbildning politiska verktygslådan

  Av jimmyringstrom den 27 maj, 2018
  0

  Den 18 april startade utbildning i politiskaverktygslådan för SD Lomma tillsammans med SD Kävlinge. Deltog gjorde alla kandidater till kommunfullmäktige från båda kommunföreningarna. Utbildare var Anders Olin, regionsombudsman.

  Utbildning i politiska verktygslådan.
  Foto: Henrik Ekberg

   

  Kandidaterna från SD Lomma och SD Kävlinge.
  Foto: Henrik Ekberg.

 • Årsmöte SD Lomma 2018

  Av jimmyringstrom den 31 mars, 2018
  0

  Vid årsmötet 2018-01-24, samt efterföljande konstituerande styrelsemöte, valdes följande styrelse att leda kommunföreningens verksamhet 2018-2019.

  Styrelsen:

  Ordförande: Jimmy Ringström

  Vice ordförande: Jonas Olsson

  Ledamot samt sekreterare: Peter Nilsson

  Ledamot samt kassör: Jeanette Larson

  Ledamot: Conny Ringström

  Ledamotsuppleant: Anders Bergström

  Ledamotsuppleant: Oscar Sedira

  Till revisorer valdes:

  Björn Almqvist

  Henrik Ekberg

  Revisorsuppleant: Natalia Engstedt

  Till valberedning valdes:

  Åsa P. Wittenfelt

  Eva Bergkvist

  Helene Tourhag

 • Utbildning

  Av peternilsson den 3 oktober, 2017
  0

   

  Den 3 oktober utförde SD Lomma kommunföreningen en hemsida utbildning med Tommy Nilsson. Deltog gjorde bland annat Jimmy Ringström och Peter Nilsson samt Tommy Nilsson.

  Fr v Jimmy Ringström (vice ordf.) och Peter Nilsson (ledamot) får utbildning på den lokala hemsidan.
  Foto: Tommy Nilsson