Sverigedemokraterna i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma | Sida 3

Sverigedemokraterna Lomma

Välkommen till Sverigedemokraterna Lomma

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jimmy Ringström

Ordförande i SD Lomma

Skicka e-post till oss:

lomma@sd.se

 • Föreläsning om Europaparlamentet.

  Av jimmyringstrom den 24 februari, 2019
  0

  Söndagen den 24 februari deltog några av SD Lommas politiker på förläsningen om Europaparlamentet. På plats var representanter från hela Skåne.

  Partiets två ledamot (Peter ”Nalle” Lundgren och Kristina Winberg) i EU parlamentet berättade om sitt arbete samt sin syn på hur de tror och hoppas att EU kommer förändras i framtiden. Vi fick även ett trevligt besök av Danske folkeparti, Mette Hjermind Dencker.

   

  Fr v: Jeanette Larson och Jimmy Ringström, SD Lomma

  Fr v: Jörgen Grubb och Peter Lundgren

  Mette Hjermind Dencker, Danske folkeparti

 • Årsmöte SD Lomma 2019

  Av jimmyringstrom den 20 januari, 2019
  0

  Vid årsmötet den 2019-01-19, samt efterföljande konstituerande styrelsemöte, valdes följande styrelse att leda kommunföreningens verksamhet 2019-2020.

   

  Styrelsen:

  Ordförande: Jimmy Ringström

  Vice ordförande: Jonas Olsson

  2:a vice ordförande: Natalia Engstedt

  Ledamot samt sekreterare: Oscar Sedira

  Ledamot samt kassör: Jeanette Larson

  Ledamotsuppleant: Conny Ringström

  Ledamotsuppleant: Anders Bergström

  Ledamotsuppleant: Oscar Sedira

   

  Till revisorer valdes:

  Björn Almqvist

  Henrik Ekberg

  Revisorsuppleant: Peter Nilsson

   

  Till valberedning valdes:

  Lennart Ekström

  Jan Karlsson

  Billy Hansson

 • Motion om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun.

  Av jimmyringstrom den 12 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2018-12-12 till kommunfullmäktige om samordnat fyrverkeri på nyårsafton.

   

  Motion om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun.

  Många av Lomma kommuns invånare oroar sig inför nyårsfirandet varje år. Den gladaste tiden på året blir lätt en mardröm för många människor och djur. Varje år skadas både barn, ungdomar och vuxna vid användandet av smällare, raketer och fyrverkerier.

  Precis som nyårsafton är en tradition, så har det tyvärr blivit en tradition att djur far illa och till och med avlider på grund av de blivit så skrämda1av fyrverkerier. Många hund-, katt- och hästägare kan vittna om livrädda djur som får ta lugnande medicin eller tvingas att hyra in sig långt bort från staden för att slippa de allra värsta fyrverkerierna dagarna kring och på nyårsafton.

  Följaktligen finns helt tydligt en uppenbar risk för skada på person och egendom. Mätningar av partiklar i luften visar att nyårsraketerna bland annat kan ge astmatiker symptom och sist men inte minst negativt påverkar miljön.

  Regeringen har bemyndigat kommuner att ta fram föreskrifter som behövs för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Det är kommunerna som ger tillstånd att sälja fyrverkerier och som sätter upp villkor som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

  De finns idag kommuner som anordnar ett gemensamt nyårsfirande med organiserat fyrverkeri. I dessa kommuner visar det sig att privat användning av raketer och smällare har minskat på grund av det gemensamma arrangemanget.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lomma:

  Att Lomma Kommun presenterar framtagna föreskrifter som förhindrar att människors hälsa eller egendom skadas till följd av pyrotekniska varor.

  Att berörd nämnden gör utredning på hur vi i kommunen kan ha ett samordnat nyårsfyrverkeri på angiven plats och tid, för att förminska olyckor för våra invånare och djur, samt minska på miljöpåverkan och bidra till ett tryggare nyårsfirande i kommunen.

  Läs motionen i PDF här.

 • Motion om tillstånd för passivt insamlande av pengar.

  Av jimmyringstrom den 22 november, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2018-11-22 till kommunfullmäktige om att kommunen skall kräv tillstånd för så kallad  ”passiv insamlande av pengar” på kommunägd mark. Då det har framkommit i media, om hur kriminella organisationer utnyttjar människor i slavlikanade förhållande, med hot och våld, för att utför handlingar så som passiv insamling.

  Genom att införa ett tillstånd kommer vi försvåra för dessa kriminella organisationer. Men även genom att sammankoppla tillståndsansökan till socialtjänsten, medför detta att förvaltningen kan ingripa och hjälpa dessa individer i ett tidigt stadie.

  Motion om tillstånd för passivt insamlande av pengar.

  För så kallat ” aktivt insamlande av pengar ” dvs att genom skyltar, text, tal och genom att aktivt gå runt och hänvisa människor till att skänka pengar krävs ett tillstånd från polisen. Så kallat ”passivt insamlande av pengar” kräver däremot i dagsläget inget tillstånd, men innebär även att man inte på något vis genom text, tal eller kroppsspråk får hänvisa andra till att skänka pengar. Vid brist på tillstånd för aktivt insamlande gäller böter samt att polisen har rätt att avlägsna personen från platsen.

  Att Lomma kommun på senaste tiden fått ett flertal ”passiva insamlare” är vi nog alla överens om. Först och främst vill Sverigedemokraterna påpeka att lagen är grunden för ordningen och tryggheten i kommunen. Det faktum att flera av dessa ”passiva insamlare” vid flertal tillfällen utan tillstånd använder sig av både tal, skyltar och kroppsspråk utan att bli bötfällda eller bortvisade väcker säkerligen förvåning hos många, inklusive Sverigedemokraterna. Då många av dessa insamlare även råkar befinna sig på olämpliga platser, såsom utanför kaféer och mataffärer tycker vi inte heller borde vara lämpligt utan ett tillstånd.

  Det är ingen nyhet att en överväldigande majoritet av dessa passiva insamlare utnyttjas av en mängd olika ligor, och att arbetet de utför är ofrivilligt i de flesta fall. Genom att kräva tillstånd till denna typ av insamling gör vi det både lättare att upprätthålla våra lagar samt starkt försvårar att utsatta individer utnyttjas på detta vis då de inte längre kommer finnas någon ekonomisk vinning på att utnyttja dessa utsatta individer.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna följande:

  Att: kommunstyrelsen/tilltänkt nämnd skall införa ett tillstånd för passivt insamlande av pengar i samtliga delar av kommunägd mark i Lomma kommun.

  Att: de individer som ägnar sig åt passiv insamling utan tillstånd skall i första hand avvisas från området av polis. Vid vägran att lämna området eller att vid mer än ett tillfälle misslyckas visa tillstånd skall kraftig böter gälla.

  Läs motionen som PDF här.

 • Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun

  Av jimmyringstrom den 8 november, 2018
  0

  Jimmy Ringström (SD) interpellera om bosättningslagen gällande Lomma kommun inför kommunstyrelsens förslag av nyförvarvet av ”Borgeby gårdshotell” för 16,5 miljoner, för placering av de nyanlända.
  Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).
  Men blev omdirigerad till socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M).

   

  Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun.
  Till kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).

  Interpellation ställs med anledning av att kommunsstyrelsen har gått ut med att Lomma kommun skall förvärva
  fastigheten” Gårdshotellet i Borgeby”, för 16;5 miljoner kronor där man avser att placera ca 40 individer från den
  kvot nyanlända som Lomma kommun blir tilldelade i enlighet med den gällande bosättningslagen som trädde i
  kraft för ett par år sen.

  Integration är en viktig faktor för att våra nyanlända skall komma in i det svenska samhället. Dock så måste där
  finnas långsiktiga och hållbara lösningar men framförallt en ekonomisk hållbarhet. För att vi Sverigedemokrater
  skall kunna ta ställning till detta förslag behöver vi först få ett antal frågor besvarade.

  I snitt har Lomma kommun tagit emot ca 100 nyanlända varje år sedan bosättningslagen trädde i kraft. Enligt
  bosättningslagen så baseras kvoten på hur stort antal kommuninvånare man har i kommunen.
  Arbetsmarknadsmöjligheter, så som antal arbeten kommunen kan erbjuda, samt hur många man tagit mot tidigare.
  Den baseras inte så som namnet säger på antal bosättningar kommunerna kan erbjuda…….

  Läs hela interpellationen här.

  Läs det skriftliga svaret till interpellationen här.