Sverigedemokraterna i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma | Sida 4

Sverigedemokraterna Lomma

Välkommen till Sverigedemokraterna Lomma

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jimmy Ringström

Ordförande i SD Lomma

Skicka e-post till oss:

lomma@sd.se

 • Lommafesten 2017

  Av den 27 maj, 2017
  0

  Lördagen den 27 maj deltog SD Lomma i Lommafesten. Av de sju politiska partier som finns representerade i Lomma kommunfullmäktige hade fyra st. valt att delta i Lommafesten. Det var M, S, SD och C som hade rest sina tält på Varvstorget. Fem partier (M, S, SD, KD och C) utmanade varandra i politikerpaddlingen som avgjordes i Höje ås utlopp.

  Distrikt Skåne medverkade i SDs tält genom att sälja profilprodukter. Många Lommabor besökte tältet för att fråga om SDs inställning i olika lokalpolitiska frågor. 100 st. av besökarna i SDs tält passade på att testa sina kunskaper om SD genom att svara på tipsfrågor. Två personer lyckades pricka in sju rätt av maximalt åtta möjliga.

  Paddlingstävlingen kunde slutat bättre för SDs paddlare. SD startade lite avvaktande och efter ca 50 m välte vår kajak. Men vi laddar om och 2018 kommer vi komma väl förberedda till tävlingen.

  Fr v Conny Ringström (suppleant i styrelsen), Jimmy Ringström (vice ordförande), Robin Persson (Ungsvenskarna) och Åsa Wittenfelt (ordförande). Alla foto: Tommy Nilsson

  Jimmy och Conny Ringström justerar flytvästarna inför paddlingen

  SD paddlarna på väg till start

  Startskottet har precis gått

   

 • Flygbladsutdelning i Bjärred

  Av den 20 maj, 2017
  0

  Lördagen den 20 maj delade SD Lomma ut flygblad i Bjärred. Vi var tre från styrelsen som mötte upp utanför Bjärreds Center. Vädret var kallt och mulet. Det finns tre ingångar på Bjärreds Center. Åsa och Björn stod vi den norra ingången och Tommy delade ut foldrar vid den södra ingången. Totalt delade vi ut drygt 100 foldrar.

  Åsa Wittenfelt (ordförande i SD Lomma) och Björn Almqvist (gruppledare) utanför den östra ingången. Foto: Tommy Nilsson

 • Lommafesten 2016

  Av den 30 maj, 2016
  0

  Lördagen den 28 maj deltog SD Lomma i Lommafesten. Av de sju politiska partier som finns representerade i Lomma kommunfullmäktige hade fem st. valt att delta i Lommafesten. Det var M, S, L, SD och C som hade rest sina tält och även utmanade varandra i politikerroddtävlingen som avgjordes i Höje ås utlopp.

  Distrikt Skåne medverkade i SDs tält genom att sälja profilprodukter. Många Lommabor besökte tältet för att fråga om SDs inställning i olika lokalpolitiska frågor. Besökarna i SDs tält hade även möjlighet att testa sina kunskaper om SD genom att svara på tipsfrågor. Hela fem personer lyckades pricka in alla rätt på frågorna. Mycket imponerande. Totalt delades elva priser ut till de som lyckades pricka in 9 och 10 rätt.

  Roddtävlingen kunde slutat bättre för SDs roddare. SD startade lite avvaktande, men efter ca 70 m ledde vi knappt före M. Då inträffade den ”stora” katastrofen. M rammade vår kanot som välte varvid våra två tävlande hamnade i vattnet. Till slut så vann ”Nya Kopiatorerna” roddtävlingen. Nästa år kommer vi inte att falla för sådant fulspel.

  Fr v Björn Almqvist (kassör), Åsa Wittenfelt (ordförande) och Jimmy Ringström (sekreterare). Alla foto: Tommy Nilsson

  Fr v Björn Almqvist (kassör), Åsa Wittenfelt (ordförande) och Jimmy Ringström (sekreterare). Alla foto: Tommy Nilsson

  SD värmer upp innan loppet. Fr v Björn Almqvist och Jimmy Ringström

  SD värmer upp innan loppet. Fr v Björn Almqvist och Jimmy Ringström

  Minuterna innan start. Fr v L, C, S, M och SD

  Minuterna innan start. Fr v L, C, S, M och SD

   

 • Årsmöte SD Lomma 2016

  Av jimmyringstrom den 26 april, 2016
  0

  Styrelsen SD Lomma 2016

  Vid årsmötet 2016-02-17, samt efterföljande konstituerande styrelsemöte, valdes följande styrelse att leda kommunföreningens verksamhet 2016-2017.

  Åsa P. Wittenfelt, Ordförande

  Per Jerlenäs, Vice ordförande

  Jimmy Ringström, Ledamot samt sekreterare

  Björn Almqvist, Ledamot samt kassör

  Tommy Nilsson, Ledamot

  Billy Hansson Premate, Suppleant

  Lars Larsson, Suppleant

   

  Till revisorer valdes:

  Richard Åhman- Persson

  Helene Torhuag

  Rashida Nord Atac, Suppleant

   

  Till valberedning valdes:

  Eva Bergqvist

  Christoffer Jönsson

  Ulrika Moe

 • SD Lommas verksamhetsberättelse 2015

  Av jimmyringstrom den 26 april, 2016
  0

  Till årsmötet den 2015-01-25 och efterföljande konstituerande styrelsemöte 2015-01-25 valdes följande styrelse att leda verksamhet:

   

  Lina Jonsson, Ordförande


  Åsa Wittenfelt, Vice ordförande samt sekreterare


  Per Jerlenäs, Ledamot samt kassör


  Jörgen Grubb, Ledamot


  Billy Hansson Premate, Ledamot


  Bo Pålsson, Styrelsesuppleant

   

  Till revisor valdes:


  Rickard Åhman Persson


  Rassida Nord Atac


  Rolf Malmqvist, Revisorsuppleant

   

  Valberedningen har representerats av:


  Magnus Olsson, Ordförande


  Hans Olof Andersson


  Eva Bergkvist

   

  Styrelsemöte har ägt rum vid sex tillfällen; 2015-01-25, 2015-02-03, 2015-04-01, 2015-09-07, 2015-10-06, 2015-11-11.

  Verksamhetsåret 2015 har varit ett händelserikt år med många aktiviteter såsom torgmöte på centrumtorget den 26 september där flera grannföreningar ställde upp och kom, talare var Ted Ekeroth och Åsa Wittenfelt. Torgmötet hölls för att informera om tiggeriet i Sverige samt den ökade invandringens följder.
  Under september delades även flygblad ut i Lomma kommun av oss angående ovanstående för att försöka påverka så många som möjligt.

  Vi har börjat med ett nära samarbete med våra grannkommuners föreningar i Kävlinge, Malmö och Lund, deltagit på varandras torgmöten och stöttat varandra på olika sätt.

  Åsa Wittenfelt deltog på ordförande träffen som anordnades den 27 september för att representera vår kommun eftersom vår ordförande Lina Jonsson insjuknade och var sedan resten av året långtidssjukskriven.

  Vi har även startat en förening för SD kvinnor i Skåne Södra. Den startades den 10 oktober i Lomma och kontaktansvarig är Åsa Wittenfelt. Vi har nu 33 deltagare som kommer ifrån Lomma, Lund, Kävlinge, Vellinge, Skurup, Staffanstorp. Alla SD medlemmar som är kvinnor kan gå med i SD kvinnor gratis och få del av utbildningshelger, föreningsmöten för kvinnor etc. Kontakta Åsa Wittenfelt om ni är intresserade och vill veta mer.

  I kommunfullmäktigesammanträdena har vi visat oss mer och mer aktiva som ledamöter för SD`s politik. Åsa Wittenfelt var i talarstolen och reserverade oss dvs. sa nej till förändring i detaljplanen angående grönområdet i Lomma bakom busshållplatsen vid Alnarp- och Pilvägen, som nu tyvärr blir småtomter istället.
  Björn Almqvist gick hårt fram i talarstolen och begärde votering samt reservation inför köp av fastighet i Flädie på 5,1 miljoner skattekroner som ska bli bostad till kommunens nya invånare, 257st, ensamkommande ungdomar samt vuxna migranter som kommer detta år.

  Jimmy Ringström och Lars Larsson har gått en IT- utbildning i SD`s regim och är nu ansvariga för vår hemsida. Så har ni något att förmedla övriga medlemmar kontaktar ni dem.

  Vi har idag 42 medlemmar i SD Lomma, Varav 5 aktiva i styrelsen och 3 i kommunfullmäktige.

  Varmt välkomna alla medlemmar och även alla ny medlemmar till SD Lomma.