Sverigedemokraterna i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma | Sida 9

Sverigedemokraterna Lomma

Välkommen till Sverigedemokraterna Lomma

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jimmy Ringström

Ordförande i SD Lomma

Skicka e-post till oss:

lomma@sd.se

 • SD Lomma verksamhetsberättelse 2013

  Av Lina Jonsson den 1 februari, 2014
  0
   
   
  Vid årsmötet 2013-01-27, samt efterföljande konstituerande styrelsemöte, valdes följande styrelse att leda årets verksamhet.

   

  Björn Almqvist, ordförande

  Billy Hansson, vice ordförande samt sekreterare

  Jörgen Grubb, kassör

  Magnus Olsson, ledamot

  Lars-Johan Hallgren, ledamot

   

  Till revisorer valdes;

  Rickard Åhman Persson

  Lars-Anders Espert

  Eva Bergkvist, suppleant

   

  Valberedningen har representerats av;

  Hans-Olof Andersson

   

  Styrelsemöte har ägt rum vid sju tillfällen; 27/1, 35/3, 7/5, 2/9, 1/10 samt 3/12

  Under året har medlemsmöten och andra aktiviteter hållits för samtliga medlemmar. Vår mentorförening Sverigedemokraterna Malmö har arrangerat möten och träffar med bl.a. rikspolitiker och informationsmöten där våra medlemmar haft möjlighet att deltaga.

   

  Förutom styrelse och förtroendevalda, har vi idag 24 aktiva medlemmar i Sverigedemokraterna Lomma. Vår förhoppning är att medlemsantalet kommer att öka under året och att vi på sikt blir många fler.

   

  Ordförande, Björn Almqvist har deltagit i möten och sammankomster på riks- och distriktsnivå. T.ex. Firandet av partiets 25-årsjubileum i Stockholm 9/2 samt Organisations & Utbildningskonferens i Lund 1-2/6.

   

  Kommunföreningen har deltagit under ”Lommafesten” för att allmänheten ska ha möjlighet att träffa representanter för lokalföreningen. Och under innevarande år är avsikten att intensifiera vår närvaro på torgmöten och liknande.

   

 • Unitedminds januarimätning

  Av Lina Jonsson den 14 januari, 2014
  0

  stapel i paint jpg

  Inför supervalåret 2014 noterar Sverigedemokraterna 10,8 procent i Unitedminds januarimätning

 • Varför Sverigedemokraterna i Lomma kommun?

  Av bjorn.almqvist den 8 januari, 2014
  0

  Du som bor i Lomma kan knappast undgå att se skillnaden på vårt samhälle och det i vår grannkommun Malmö, bara några kilometer bort. Lommas byar är homogena villaförorter, mest av sovstadskaraktär, där alla invånare är förhållandevis väletablerade och välmående. I storstaden Malmö är förhållandena på många sätt annorlunda. Delvis av naturliga skäl genom att det är en stad med industrier och arbetsplatser. Men hade de verkligen behövt vara så pass annorlunda som det är? Kunde man inte tänka sig ett Malmö som i högre utsträckning liknade vårt samhälle? Som det förvisso gjort tidigare. Lomma kunde också ha varit lik en annan av våra grannkommuner, Burlöv, som ursprungligen hade samma historiska utgångsläge som Lomma, men som nu delvis delar samma sociala, ekonomiska och kulturella problematik som Malmö.

   

  I en föränderlig värld måsta man själv ta ställning till vilken utveckling man vill ha och aktivt driva den dit man vill. Egen strävan är alltid värd sin ansträngning.

   

  Samhället i vår kommun är på många sätt mycket lyckat. Vi läser ständigt om många fina placeringar i undersökningar om skolresultat, trygghet, utbildningsnivå etc. Detta beror på olika historiska förutsättningar, men också på en aktiv politisk strävan och samverkan mellan människorna som bor här. Många söker sig hit för att vårt samhälle fungerar och är trivsamt, tryggt och erbjuder goda förutsättningar för ett gott liv i alla livets skeden. Det skall vi vara rädda om.

   

  Sverigedemokraterna vill slå vakt om det samhälle vi har, låta det utvecklas på sina egna villkor och i en riktning som våra kommuninvånare önskar, är betjänta av och kan känna sig hemma i och trygga med.

   

  Så, vår ambition i kommunalpolitiken i Lomma är inte att förändra i stort utan istället att slå vakt om det bestående och bevaka så att det inte, liksom i många av våra grannkommuner, förändras till det oigenkännliga och i strid med våra medborgares önskemål och intresse.

   

  Sverigedemokraterna står för kontinuitet, trygghet, tradition och demokrati. Vi välkomnar kontakter med alla kommuninvånare för att utveckla vår lokala politik i Lomma kommun.

   

  Välkomna!

 • God Jul & Gott Nytt År!

  Av Billy Hansson Premate den 20 december, 2013
  0

  Nu tar Sverigedemokraterna Lomma juluppehåll för att samla krafterna inför nästa år. Då kommer vi lägga i högsta växeln med bl.a valkampanjer inför både Europaparlamentet och Riksdagen.

  1514992_10152094021439521_1815949377_n

  Vi önskar våra medlemmar och sympatisörer en god jul & ett gott nytt år!

  Styrelsen i SD Lomma

 • Inför de kommande valen; Kyrkovalet, EU-valet samt Riksdagsvalet, vill vi poängtera dessa frågor!

  Av Admin den 30 juni, 2013
  0
  0

  SD Lomma är en nybildad lokalförening, där våra medlemmar gemensamt skapar och utvecklar ett lokalt partiprogram för Lomma kommun.

  Skolan:

  • Bevara möjligheten till traditionsenlig kyrklig skolavslutning.
  • Utöka möjligheterna för familjerna att få skolbuss till de skolor de valt.
  • Värna personaltätheten i skolan.
  • Värna den kommunala skolan och bejaka friskolor, som komplement,
  under kontrollerade former.
  •Upprätthålla kommunens höga standard inom skolväsendet.

  Äldre- och handikappade:

  • Upprätthålla en god service och ett tryggt boende för kommunens äldre.
  • Fortsatta ansträngningar för de handikappades behov.

  Demokratin:
  • Värna medborgarnas inflytande i den kommunala demokratin.
  • Folkomrösta i frågor som starkt berör medborgarna.

  Tryggheten:
  • Värna brottsofferverksamheten.
  • Värna om tryggheten på kommunens gator och torg.

  Övrigt:
  • Stoppa nya kommunala avtal med migrationsverket både vad gäller ensamkommande flyktingbarn, samt även vuxna.

  Vi hälsar alla medlemmar och sympatisörer välkomna att deltaga i processen att utveckla vårt lokala partiprogram.

  Välkomna till vår hemsida https://lomma.sverigedemokraterna.se/
  samt vår Facebook sida, https://www.facebook.com/pages/Sverigedemokraterna-Lomma/409596215786910?ref=hl

   

  Styrelsen i SD Lomma