SD Lomma verksamhetsberättelse 2013 | Sverigedemokraterna i Lomma

SD Lomma verksamhetsberättelse 2013

 
 
Vid årsmötet 2013-01-27, samt efterföljande konstituerande styrelsemöte, valdes följande styrelse att leda årets verksamhet.

 

Björn Almqvist, ordförande

Billy Hansson, vice ordförande samt sekreterare

Jörgen Grubb, kassör

Magnus Olsson, ledamot

Lars-Johan Hallgren, ledamot

 

Till revisorer valdes;

Rickard Åhman Persson

Lars-Anders Espert

Eva Bergkvist, suppleant

 

Valberedningen har representerats av;

Hans-Olof Andersson

 

Styrelsemöte har ägt rum vid sju tillfällen; 27/1, 35/3, 7/5, 2/9, 1/10 samt 3/12

Under året har medlemsmöten och andra aktiviteter hållits för samtliga medlemmar. Vår mentorförening Sverigedemokraterna Malmö har arrangerat möten och träffar med bl.a. rikspolitiker och informationsmöten där våra medlemmar haft möjlighet att deltaga.

 

Förutom styrelse och förtroendevalda, har vi idag 24 aktiva medlemmar i Sverigedemokraterna Lomma. Vår förhoppning är att medlemsantalet kommer att öka under året och att vi på sikt blir många fler.

 

Ordförande, Björn Almqvist har deltagit i möten och sammankomster på riks- och distriktsnivå. T.ex. Firandet av partiets 25-årsjubileum i Stockholm 9/2 samt Organisations & Utbildningskonferens i Lund 1-2/6.

 

Kommunföreningen har deltagit under ”Lommafesten” för att allmänheten ska ha möjlighet att träffa representanter för lokalföreningen. Och under innevarande år är avsikten att intensifiera vår närvaro på torgmöten och liknande.