SD Lommas verksamhetsberättelse 2015 | Sverigedemokraterna i Lomma

SD Lommas verksamhetsberättelse 2015

Till årsmötet den 2015-01-25 och efterföljande konstituerande styrelsemöte 2015-01-25 valdes följande styrelse att leda verksamhet:

 

Lina Jonsson, Ordförande


Åsa Wittenfelt, Vice ordförande samt sekreterare


Per Jerlenäs, Ledamot samt kassör


Jörgen Grubb, Ledamot


Billy Hansson Premate, Ledamot


Bo Pålsson, Styrelsesuppleant

 

Till revisor valdes:


Rickard Åhman Persson


Rassida Nord Atac


Rolf Malmqvist, Revisorsuppleant

 

Valberedningen har representerats av:


Magnus Olsson, Ordförande


Hans Olof Andersson


Eva Bergkvist

 

Styrelsemöte har ägt rum vid sex tillfällen; 2015-01-25, 2015-02-03, 2015-04-01, 2015-09-07, 2015-10-06, 2015-11-11.

Verksamhetsåret 2015 har varit ett händelserikt år med många aktiviteter såsom torgmöte på centrumtorget den 26 september där flera grannföreningar ställde upp och kom, talare var Ted Ekeroth och Åsa Wittenfelt. Torgmötet hölls för att informera om tiggeriet i Sverige samt den ökade invandringens följder.
Under september delades även flygblad ut i Lomma kommun av oss angående ovanstående för att försöka påverka så många som möjligt.

Vi har börjat med ett nära samarbete med våra grannkommuners föreningar i Kävlinge, Malmö och Lund, deltagit på varandras torgmöten och stöttat varandra på olika sätt.

Åsa Wittenfelt deltog på ordförande träffen som anordnades den 27 september för att representera vår kommun eftersom vår ordförande Lina Jonsson insjuknade och var sedan resten av året långtidssjukskriven.

Vi har även startat en förening för SD kvinnor i Skåne Södra. Den startades den 10 oktober i Lomma och kontaktansvarig är Åsa Wittenfelt. Vi har nu 33 deltagare som kommer ifrån Lomma, Lund, Kävlinge, Vellinge, Skurup, Staffanstorp. Alla SD medlemmar som är kvinnor kan gå med i SD kvinnor gratis och få del av utbildningshelger, föreningsmöten för kvinnor etc. Kontakta Åsa Wittenfelt om ni är intresserade och vill veta mer.

I kommunfullmäktigesammanträdena har vi visat oss mer och mer aktiva som ledamöter för SD`s politik. Åsa Wittenfelt var i talarstolen och reserverade oss dvs. sa nej till förändring i detaljplanen angående grönområdet i Lomma bakom busshållplatsen vid Alnarp- och Pilvägen, som nu tyvärr blir småtomter istället.
Björn Almqvist gick hårt fram i talarstolen och begärde votering samt reservation inför köp av fastighet i Flädie på 5,1 miljoner skattekroner som ska bli bostad till kommunens nya invånare, 257st, ensamkommande ungdomar samt vuxna migranter som kommer detta år.

Jimmy Ringström och Lars Larsson har gått en IT- utbildning i SD`s regim och är nu ansvariga för vår hemsida. Så har ni något att förmedla övriga medlemmar kontaktar ni dem.

Vi har idag 42 medlemmar i SD Lomma, Varav 5 aktiva i styrelsen och 3 i kommunfullmäktige.

Varmt välkomna alla medlemmar och även alla ny medlemmar till SD Lomma.