Våra ledamöter | Sverigedemokraterna i Lomma

Våra ledamöter

Våra ledamöter

Sverigedemokraterna i Lomma bildades den 16 maj 2012

 

Styrelsen i Kommunföreningen

 

Jimmy Ringström

Ordförande
jimmy.ringstrom@sd.se

 

Jonas Olsson

Vice ordförande

 

Natalia Engstedt

2:a vice ordförande

 

Jeanette Larson

Styrelseledamot och kassör

 

Oscar Sedira

Styrelseledamot och sekreterare

 

 

 

Kommunfullmäktige

 

Jimmy Ringström

Gruppledare i kommunfullmäktige
jimmy.ringstrom@sd.se

 

Oscar Sedira


Vice gruppledare i kommunfullmäktige

oscar.sedira@lomma.se

 

Jeanette Larson


Ledamot i kommunfullmäktige

jeanette.larson@sd.se

 

Anders Bergström

Ledamot i kommunfullmäktige
anders.bergstrom@lomma.se

 

Jonas Olsson

Ersättare i kommunfullmäktige
jonas.olsson@sd.se

 

Natalia Engstedt

Ersättare i kommunfullmäktige
natalia.engstedt@lomma.se

Vill ni läsa mer om våra kommunfullmäktigekandidater, tryck här.