Årsmöte SD Lomma 2015 | Sverigedemokraterna i Lomma

Årsmöte SD Lomma 2015

Vid årsmötet 2015-01-25, samt efterföljande konstituerande styrelsemöte, valdes följande styrelse att leda kommunföreningens verksamhet 2015-2016.

 

Lina Jonsson, Ordförande

Åsa P. Wittenfelt, Vice ordförande samt Sekreterare

Per Jerlenäs, Kassör

Billy Hansson, Ledamot

Jörgen Grubb, Ledamot

Bo Pålsson, Suppleant

 

 

 

SD Lomma Verksamhetsberättelse 2014

 Till Årsmötet den 2/2-2014 och efterföljande konstituerande styrelsemöte 2/2-2014 valdes följande styrelse att leda årets verksamhet:

Björn Almqvist, ordförande

Lina Jonsson, vice ordförande

Per Jerlenäs, ledamot samt sekreterare

Jörgen Grubb, ledamot samt kassör

Billy Hansson Premate, ledamot Rolf Malmqvist, styrelsesuppleant
Till revisorer valdes;

Rickard Åhman-Persson

Lars-Anders Espert

Revisorsuppleant;

Rashida Nord-Atac

 

Valberedningen har representerats av:

Magnus Olsson, Ordförande

Hans-Olof Andersson

Eva Bergkvist

 

Styrelsemöte har ägt rum vid sju tillfällen; 2/2-2014, 18/3-2014, 6/5-2014, 18/6-2014, 21/8-2014, 7/10-2014 samt 25/11-2014.

Verksamhetsåret 2014 har varit ett supervalår, med både valet till europaparlamentet den 25 maj och valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september. I eurpaparlamentsvalet gick vi starkt framåt och ett resultat på 9,67 % gav två mandat i europaparlamentet. Dessa besattes av Kristina Winberg och Peter Lundgren.

I valet i september gick det strålande för Sverigedemokraterna i alla tre val. I både riksdagen och i Lomma fördubblade vi vårt stöd, och det är vi otroligt glada över. Vi gick från 3,61% till 7,35% i Lomma!

Inför valen har vi producerat flera foldrar som skickats ut till samtliga hushåll i Lomma kommun. Vi har också delat ut flygblad i utvalda områden, för att på så sätt öka vårt stöd i kommunen. Vi har deltagit på Lommafesten, med vårt profiltält. Och den dagen även ställt upp i politikerracet med Björn Almqvist och Lina Jonsson vid paddlarna.

Ordförande i föreningen, Björn Almqvist, deltog i organisationsutvecklingsdagarna som anordnades i månadsskiftet maj-juni i Västerås.

Vi har en nybildad kommunfullmäktigegrupp, där ledamöterna i kommunfullmäktige sammanträder. För att ytterligare fortbilda oss åkte Lina Jonsson och Åsa P. Wittenfelt till kommun och landstingskonferensen, även den i Västerås, den 6-7/12.

Vi har idag 30 medlemmar i SD Lomma, varav 5 är aktiva i styrelsen och i kommunfullmäktige. Utöver det har vi ett stort stöd från SD Malmö.

Medlemsaktiviteter;

Inför valen bjöds medlemmarna i Lomma in till föreläsning i Lund med kandidaterna till europaparlamentsvalet. Även till talet som Jimmie Åkesson höll i Malmö efter sina arbetsplatsbesök på brandstationen och akuten på sus, bjöds Lommas medlemmar in.

Press och media;

På föreningens hemsida www.lomma.sverigedemokraterna.se har vi en kontinuerlig publicering av inlägg.

Vi har även en facebooksida ”Sverigedemokraterna Lomma”, där vi gärna tar emot kommentarer och funderingar

https://www.facebook.com/sverigedemokraternalomma?fref=ts

Björn Almqvist, Lina Jonsson och Per Jerlenäs har gjort uttalanden i media, som har publicerats både på internet och i papperstidningar. Bl.a. Sydsvenskan och Lommabladet.