Valresultatet i Lomma | Sverigedemokraterna i Lomma

Valresultatet i Lomma

Som ni säkert alla vet har det gått lysande för Sverigedemokraterna i valet den 14 september 2014. I valet till riksdagen valde hela 12,63% av väljarna i Lomma att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Detta är mer än en fördubbling jämfört med valet 2010, då Sverigedemokraterna fick 5,86% av Lommaväljarnas röster.

I valet till kommunfullmäktige har 1137 personer valt att lägga sin röst på oss, vilket har resulterat i 7,35% här i Lomma. Även det är mer än en fördubbling av röstantalet sedan valet 2010, och en ökning från två mandat till tre i kommunfullmäktige. Av dessa väljare har 9,85%, valt att kryssa mig, Lina Jonsson, samt 6,73% har valt Per Jerlenäs. Detta har gjort oss båda personvalda då vi fått fler än 5% av alla röster. Även Åsa P. Wittenfelt ligger bra till hos Er väljare med sina 4,75%. Detta ser vi som en stor framgång och vi är mycket glada och stolta över det stöd vi har här i kommunen.

Vår kommunfullmäktigegrupp har startat upp med nyvalda Per Jerlenäs som gruppledare, och den 16 oktober gör vi vårt inträde i kommunfullmäktige. Vi ser fram emot fyra år i fullmäktige där vi kommer att arbeta för Lommas kommuninvånare och de frågor som är väl förankrade i vår politik.

Även i valet till landstingsfullmäktige, Region Skåne, har det gått bra för oss. Där har vi gjort en ökning från 9,28% i valet 2010, till 14,54% i detta val. Även här har jag, Lina Jonsson, fått många personröster, och har fått en 2:a suppleantplats i fullmäktige.